Release för Tydningen 47: Fyra böcker (gästred. Chateaux), Collwood Villa 12 och Monobloc av Gösta Mattsson på Saigon House

Release för Tydningen 47: Fyra böcker (gästred. Chateaux), nummer 12 av kritiktidskriften Collwood Villa och den tolfte boken i Chateaux utgivningsserie Supplement: Monobloc av Gösta Mattsson. Läsningar av Gunnar Berge, Beata Berggren, Gösta Mattsson, Marja-Leena Sillanpää, med flera. Saigon House, Hägerstensvägen 142 i Stockholm, fredag 9 juni kl. 18–21. Programmet pågår kl. 19–20, men kom gärna dit innan … Continue reading Release för Tydningen 47: Fyra böcker (gästred. Chateaux), Collwood Villa 12 och Monobloc av Gösta Mattsson på Saigon House

Studiecirkel: Poesins former på Hägerstensåsens Medborgarhus (fullsatt)

Våren 2023 håller Tydningen en studiecirkel på Hägerstensåsens Medborgarhus. Cirkeln tar sin utgångspunkt i poesins former, metoder, materialitet och kritiska potential. Under fyra tillfällen läser vi poesi och andra texter i relation till frågor om läsning och uppmärksamhet. (tillfälle 1), bokens som rum (tillfälle 2), översättning som undersökande och läsande metod (tillfälle 3) samt platsspeficik … Continue reading Studiecirkel: Poesins former på Hägerstensåsens Medborgarhus (fullsatt)

Bearbetade haverier. En läsning av Tor-Ivan Odulfs poesibok Argument om kärnkraft – Filip Lindberg

Ur Tydningen nr. 45/46: Kärnkraft Argument om kärnkraft. Den korta boktiteln står ut genom bruket av ordet om. Subjunktionen bekräftar inte de omedelbara förväntningar som det föregående ordet Argument satt upp. I regel förhåller sig argument för eller mot en viss fråga eller företeelse – och detta om antyder därigenom att boken ifråga antagit ett … Continue reading Bearbetade haverier. En läsning av Tor-Ivan Odulfs poesibok Argument om kärnkraft – Filip Lindberg

Försök att återbörda ett obegripligt fynd. Signe Johannessens postuma dialoger vid Kvarntorpshögen – Caroline Malmström

Ur Tydningen nr. 45/46: Kärnkraft Öster om E4, ett par mil utanför uppländska Knivsta, ligger långa, mörka stavar av alunskiffer placerade i en låda av trä. Här, i ett av Sveriges geologiska undersöknings arkiv, finns de borrkärnor som på 1940-talet togs upp ur jorden i Högtorps mosse vid Kvarntorp utanför Kumla. Kriget och den annalkande … Continue reading Försök att återbörda ett obegripligt fynd. Signe Johannessens postuma dialoger vid Kvarntorpshögen – Caroline Malmström

Utgivningsfest: Kärnkraft på Hägerstensåsens Medborgarhus

Välkomna till en programkväll med utgångspunkt i Tydningen nr. 45/46: Kärnkraft på Hägerstensåsens Medborgarhus (biblioteket) torsdagen den 16/2 kl. 19:00–22:00. Kvällens program börjar 19:30.  För att delta maila till: anmalan@medborgarhuset.se –––––––––– PROGRAM: – Redaktionell presentation.  – Johan Redin läser sin essä "Kort utkast till en energipoetik. Det svenska atomarbetet". – Erik Sandberg håller en mikroföreläsning … Continue reading Utgivningsfest: Kärnkraft på Hägerstensåsens Medborgarhus

Kärnkritik – Filip Lindberg & Erik Sandberg

Förord till Tydningen nr. 45/46: Kärnkraft ––––––––––––– Den elva år långa följetongen om ett slutförvar för förbrukat kärnbränsle på svensk mark fick till sist sin uppgörelse den 27:e januari 2022. Då fattade Sveriges regering beslutet att godkänna Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om att få uppföra en anläggning för förvar och inkapsling av använt kärnbränsle. Ansökan … Continue reading Kärnkritik – Filip Lindberg & Erik Sandberg

Area av Peter Thörneby

Relä är ett bokförlag för poesi som startats av redaktionen för tidskriften Tydningen. Förlagets första bok är Area av Peter Thörneby. ­­­­–––––––––– I Area artikuleras rumsliga kategorier som ”staden”, ”samhället” och ”den provisoriska riksdagens foajé” i en poesi som också tydligt aktiverar bokens egen arkitektur. Sedan Thörnebys förra bok Corian (OEI editör, 2017) kom ut har Areas dikter successivt publicerats i olika tidskrifter … Continue reading Area av Peter Thörneby

Poesimässan 2022

Tydningen medverkar med ett bokbord och arrangerar en programpunkt under årets Poesimässa, lördagen den 17:e september på Tranströmerbiblioteket, Medborgarplatsen. Under vårt program läser Peter Thörneby ”Konstverkets dematerialisering”, Beata Berggren läser ”Jag är dörren” av Jørn H. Svæaren och Sara Wengström läser översatta dikter av Veronica Forrest-Thomson. Allt ur numret Tydningen nr 40: Ark. Redaktionen kommer … Continue reading Poesimässan 2022

Release för Area av Peter Thörneby på Tydningens nystartade bokförlag Relä 

Release för poesiboken Area av Peter Thörneby på Rönnells Antikvariat onsdagen den 5/10 kl. 17:30–18:30.Adress: Birger Jarlsgatan 32B, 114 29 Stockholm –––––––––––– Area är den första boken på tidskriften Tydningens nystartade förlag Relä. –––––––––––– Kvällens program börjar 17:45.Redaktionen för tidskriften Tydningen presenterar bokförlaget Relä och Area. Därefter läser Peter Thörneby Area i sin helhet.    Boken … Continue reading Release för Area av Peter Thörneby på Tydningens nystartade bokförlag Relä