Samtidigheter / inledning – Cecilia Luzon och Filip Lindberg

Ur nummer 25/26: temporaliteter

Bild: Christian Bang Jensen

Advertisements