Home

1656432_521719274526980_1035168572_n

Vad händer på andra sidan bron?
Litteraturen får större utrymme i den danska dagspressen, Författarskolan i Köpenhamn föder framgång efter framgång och en 18-åring från Århus säljer 100 000 ex av sin första diktsamling. Samtidigt brinner debatten om könsroller, främlingsfientlighet och konstnärskap, både länderna emellan och inom de egna gränserna.

Vi riktar blickarna mot ett grannland med den blandning av rivalitet och lojalitet det kan innebära. Vi fascineras av ett språk, ett uttryck och en historia som vi både delar och inte delar. Ett konstnärligt och litterärt spelrum att ta del av, undersöka och diskutera.

Vad tänker du på?

Skriv, skriv, skriv och skicka ditt bidrag till tydning@gmail.com senast den 10 mars.

Vi söker din tolkning av temat i form av essäer, intervjuer, reportage, recensioner, bilder, illustrationer mm. Skönlitterära texter inklusive lyrik publiceras under rubriken “Nyskrivet” och behöver ej vara kopplade till temat.

Tydningen tar som alltid emot texter från etablerade och tidigare ej publicerade skribenter utan krav på anknytning till Uppsala universitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s