nr. 11: Danmark

Tydningen nr. 11 handlar om Danmark. Att förhålla sig till ett land som tema kan tyckas konkret på gränsen till ensidigt, men med tanke på de komplexa begrepp som nationalitet och den litterära världen är i dag ter sig temat snarare outtömligt. VI frågar oss därför inte vad som är typiskt danskt, inte heller vad Danmark är i relation till Sverige. Istället gör vi ett tvärsnitt, ett godtyckligt men nyfiket stickprov med ödmjukhet för den litteratur som format oss, lockat oss eller rentav gått oss förbi. Ett stickprov sker i stunden, och lika fort som det genomförs måste det göras ett nytt. Det är ständigt pågående process.

Medverkande:
Mats O. Svensson
Signe Gjessing
Jonas Rasmussen
Sofia Roberg
Emilie Annerfalk
Adam Ehlert
Filip Lindberg
Iman Mohammed
Hannah Ohlén
Jana Rüegg
Stefan Teleman
Oscar Manfred (grafisk form)
Sara Jernberg (illustration)
Sara Börje (illustration)
Johanna Sellén (illustration)
Lisa Broms (illustration)