Home

Bokmässans 30-årsjubileum är över, men det betyder inte att vår bevakning slutar här. Under hösten kommer ett helt nytt nummer av Tydningen att bli till, och alla idéer och inspiration som mässan bidragit med kommer att komma väl till pass.

Under mässans gång har blandningen mellan “högt” och “lågt” kommenterats flitigt, och jag måste hålla med om att det är det fina med bokmässan. Det är ett brett samtal som pågår under 4 dagar, där det finns utrymme för det mesta. Dock är det svårt att inte sakna fler unga författare och debutanter på programmen – och då inte bara debutanter som redan är kända mediepersonligheter.

Att ta tempen på det litterära samtalet i Sverige är inte enkelt. Det finns idag betydligt fler rum där text skapas och sprids än i förlagsvärlden, men det som gör bokmässan så unik är just uppmärksamheten och entusiasmen. Få branschmässor lockar så många privata besökare. Det är kul att bli påmind om att det finns ett sånt otroligt engagemang för litteraturen, i alla dess former. Som Lena Andersson sammanfattade: “Det är en fest för böckerna”.

image

Nästa års mässa har Ungern i fokus, men istället för att blicka så långt framåt, vilar vi våra ögon och fotsulor, tänker på alla spännande läsningar i “Rum för poesi”, på omslagsbilder och bokkonst, på oväntade möten. Med Athena Farrokhzads ord: “det allra viktigaste är att skriva vackert” i tankarna lämnar vi bokmässan. För den här gången.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s