sömnen
vi:
vi är drömlandspolisens enhet för gränserfaringar
verksamma i zonen mellan vakenskap och drömsömn
med särskilt tillstånd att stanna och genomsöka
alla främmande förnimmelser

vi:
vi håller drömlandet drömlikt
och verkar för upprätthållandet av OSTÖRD VILA
samt för inrättandet av en harmoniserande enhetslogik
i drömlandets inre struktur

svettningarna
lakanen: nytvättade

det är vinter och sommar
en hel ocean:
våg efter våg sköljer över oss
under oss

det nya Atlantis:
den gamla världen
och den nya
hur kan du sova när vi håller på att drunkna?

bakom vitluckans plåt,
i ett rum som inte finns:
magerkroppar, hjul
tätt ihop på huk
(och startmotorn värmer och dånar)

över och över:
zoomar längs en meridian
(en linje av kondens)
genom gränszoner, högt:
ensam magerkropp i luft
i rimfrosttäcke

andas:
utom synhåll
utan syretryck

vågskölj sköljde oss över:
hur kan du sova när natt är i sikte?

johan attfors-bild-ludwig

Sömnad är omöjliggjord. Flertaligt uppvak i natten, genomsköljd och fullvätskad. Verkningslösa värktabletter: verkningsgrader om-vänds i svettningstimmar när febriltiden upplöses. Uppgång ger frusenhet, begravning i lakan och täcken, tills varmisolering uppnår effekt och kylvätska indränker allt.

Liggande vakenskap, omvirad i sängkläders blöthet. Drömsömn är uppgiven. I fyllnadstid läses mobilljusets flödesnyheter: flyktingdöd
i Medelhavet, bombdöd i Gaza, flygstörtsdöd i Ukraina och Malay-sia. Lakanen otorkas tills nästa sköljning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s