Skrivandets inbrott i maktens ordning – David Zimmerman

Ur Tydningen nr. 15/16: Omsorger ––––––––––– När Andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid Mara Lee Glänta produktion, 285 s. ––––––––––– Romanförfattaren och essäisten Mara Lees doktorsavhandling i litterär gestaltning När Andra skriver, utgiven av Glänta produktion, forcerar sig fram mot en dubbel ambition: att skriva fram förändringar i å ena sidan maktens språk, … Continue reading Skrivandets inbrott i maktens ordning – David Zimmerman

OMSORGSSPRÅK – Johan Jönson

i drömmen genomgripande omsorg och kärlek som förbereder och besvaras med koncentrerad odöd Jag minns, mycket tydligt, minneshallucinatoriskt och rytmiskt återkommande tydligt, de paralyserade kroppar som befann sig i ett permanent tillstånd av språklöshet. De kunde inte säga nej och inte uttrycka ord eller satser. Emellanåt lät dem, en sorts stönanden eller ljudet av sväljande; … Continue reading OMSORGSSPRÅK – Johan Jönson

MILTON, HÄSTKÖTT, GRÅTA UT I CANDYS MAN – Anna Nygren

Jag gråter ut i Candys man. Jag gråter och gråter och hon är den enda som förstår mig och den enda som vill förstå mig och jag gråter för att hon vägrar fatta galopp och bara slängtravar, gråter för att jag putsar sadeln med fel svamp och Madde påpekar det och hennes ögon är laserstrålar … Continue reading MILTON, HÄSTKÖTT, GRÅTA UT I CANDYS MAN – Anna Nygren