Ur Tydningen nr. 17/18: Attentat
–––––––––––

förklaring en centralitet som skapar sig genom exkluderade marginaler

centrum men kommer andetagen höras här?

marginal en mot-mun

tystnad att placera sin mun över någon annans röst; att placera sin röst i en annans mun

tal skapar vad det namnger; omskapar; skadeskriver

representation en munkorg

tystnad det vi ännu inte har ord för

glipa mellanrummet mellan tänderna

gap öppen mun, käft; avstånd, tomrum

tid det material vi arbetar med

repetition en kringflackande plats som förskjuter marken

tystnad

representation somnar jag här vaknar jag kanske aldrig som flicka mer

artikulation formandet av språkljud

centrum ett sammanhängande narrativ; en definierande kraft

språk det kollektiva rasslet av tyst namngivande

text ett andningsmaterial dvs. ett papper med en mening

tystnad en underkänd diskurs

tystnad diskursens oförmåga att lyssna

våld uppträder med artikulation

tystnad en retorik som stör en logocentrisk hegemoni

röst jag drog inte ut ett enda hårstrå, som inte delvis var hennes

gap rummet mellan oss

tystnad diskursen gräns

tystnad en vilja som pressar sig mot den gränsen

motsättning hur står vi kvar här? hur går vi inte härifrån?

begär mina tänder i din mun

sanning det vi etablerar mellan oss

reproduktion vem trär vems kropp på vem

språk det vi gör, namnet för vårt görande

text ett ark aktiverat av relationer

logik det vi etablerar för att ett brott ska vara möjligt

brott en reva i det vi tror oss förstå

tal får en mun att hända; provocerar ytterligare tal; tystar

diskurs lagen under läpparna

repetition en kringflackande plats som förskjuter marken

synen el. huden, hörseln el. köttet,  känseln el. benknotorna (fukta läpparna)

hegemoni vem av oss äger det vi inte säger?

möjlighet ett målbrott, oavbrutet

ansvar var vi placerar oss i språket

tal denna blick ur en mun

gap

artikulation en konstruerad transparens

transparens men är den inte alltid konstruerad?

hegemoni kammen i din mun

omöjlighet en relation utan relation

praktik vad vet skrivandet som det skrivna inte vet?

förskjutning gap; en annan utgång

gap en annan ingång

material den diskurs vi agerar inom

utgångspunkt språk är språk

utgångspunkt språk är inte vad det är eftersom det har en mening

uppmärksamhet det material vi arbetar med

centrum får ett tillfälligt rum att framstå som ett oföränderligt landskap

uppmärksamhet hör mig tigande

konflikt stanna här med mig

ambivalens munnen är redan delad

ambivalens utgångspunkten

utgångspunkt tänj och tänd det som inte är rum än, men ska bli

rum en social process

rum var vi uppträder olika

representation ärret genom r:en

språk historiens naglar i vårt kött

metod att stå kvar där vi vacklar

stillhet ett brott i det historiska flödet

mellanrum (håll andan)

lögn en förskjutning av språkets täcke; en sanning vi etablerar mellan oss

bekännelse ett verktyg för sanningsproduktion

lögn jag erkänner

narration varje berättelse lämnar vissa saker osagda för att kunna säga andra

sanning ett mjölktandat språk

begär att vi fortsätter vara öppna för ett omöjligt svar

               ingen-kunskapens fluorescens/essens av flora

uttal hur vi passerar; placeras

marginal ett utrymme på en tryckt sida för en motskrift

kunskap betydligt mer kringflackande

uppehållsort inte-t som är en rörelse

begär att även det skrivna ordet vägrar lyda

röst består av många röster o. de talgenrer som organiserar dem; att ha en ~ att vara igenkännbar; att vara förtrogen med etablerade talgenrer

igenkännbarhet ett eget språk; en signatur; konstitueras av underliggande normer

röst t.ex. att komma fram till, nå upp till, att äga, hitta sin; något som spricker; -en lyder mig inte

rösten jag drog inte ut ett enda hårstrå, som inte delvis var hennes

repetition stiger inte ner i samma flod; håret flöt ut som en

cirkulation rörelse; blodomlopp

är denna halka mitt ansikte

historia det som har gjort min berättelse språkligt möjlig

historia det som har gjort min berättelse språkligt omöjlig

metod en ambivalent uthållighet

möjlighet att vi avbryter; att vi inte går härifrån

repetition att vi

ambivalens vilka som här är ‘vi’

  varje ord har en skugga som äter

identifikation pausa

paus var vi kan omförhandla; överväga

det öra du är förmögen att höra mig med

skifte där skillnad ersätter konflikt

preposition bredvid

ord med andra ord

sanning (o)möjlig och/eller (o)önskad

representation men kommer andetagen höras här?

förskjutning det vi ännu inte har tystnad för

form en mun över rösten

form för att en röst alls ska höras, erkännas

diskurs för att en röst alls

andetag upprepning, repetition; i samma ~; jag drog inte in ett enda

som inte delvis

historia handavtrycket i munnen

hegemoni handavtrycket i munnen

definition bryt upp låset

att ta det som inte har något namn i sin

artikulation det rätta talet; ett sätt att utöva makt över de talandes kroppar; ta isär och sätt ihop

mun mot mun

centrum vems tystnad är det som gör att det blir så högljutt här?

tystnad vems tal

               håll käften varsamt

utrensning rent ut sagt

artikulation bena ut

  dra kammen genom kropparna

möjlighet att bryta åtminstone en tand, i kammen i ens egen mun

gap ett begär att komma hel igenom

helhet ett ord – du vet: ett lik

ord den minsta självständiga enheten i språket

språk att hålla vibrationen i hennes hand, även när handen är borta

a-ö hur du händer orden

ö-a hur orden händer dig

–––––––––
I texten förekommer citat av Sara Lidman, Pham van Ky, Judith Butler, André Lepecki, Gayatri Spivak, Sor Juana, Michel Foucault, Alice Rayner, Édouard Glissant, Ralph Gun Hoy Siu, Jacques Derrida, Trinh T. Minh-ha och Paul Celan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s