Poesiteori som politiskt motstånd –
Mara Lee, Viola Bao och Johan Jönson samtalar om textens möjligheter och begränsningar

Litteraturtidskriften Tydningen bjuder in till en författarafton som låter Mara Lee och Johan Jönson undersöka politiskt motstånd i språkliga praktiker. Författarna läser ur sina aktuella verk i anslutning till kvällens tema, och vidare förs ett samtal om vilket ansvar den skrivande positionen kräver poetiskt och akademiskt. Vad finns det för skillnader och likheter mellan dessa språkliga praktiker, och vilka inneboende möjligheter respektive yttre motsättningar kan en författare stöta på?

Kvällens moderator är Viola Bao, litteraturvetare och kritiker på Svenska Dagbladet.

Var: Ihresalen i Engelska parken, Uppsala universitet
När: torsdag 25/2 kl. 18.00–20.15
Fri entré

Varmt välkomna!
–––––––––––––––––––

Johan Jönson har sedan debutboken “Som samplingsdikter” (1992) gett ut ett stort antal poesiböcker. Jönson mest omfattande verk som “med. bort. in.” (2012), “mot. vidare. mot.” (2014) och aktuella “dit. dit. hään.” (2016) tematiserar och undersöker ingående det svenska språkets inneboende möjligheter och gränser. Genom ett konsekvent användande av en ut- och invecklad collageteknik, tillsammans med en dialektik utan slut, utmanar Jönson det svenska språket som sådant.

Mara Lee är forskare vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, har undervisat på såväl Biskops-Arnös Författarskola, Konstfack och Konsthögskolan i Umeå. Hennes doktorsavhandling “När Andra skriver – Skrivande som motstånd, ansvar och tid” utkom 2014, blev en i media uppmärksammad undersökning av det skrivande subjektets möjlighet till politiskt motstånd via text och språk, samt det ansvar denna skrivande position kan innebära. Därutöver romandebuterade Lee 2007 på Albert Bonniers Förlag med “Ladies”, och har gett ut ett flertal romaner och diktsamlingar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s