Dikt – Signe N. Hammar

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet –––––––––– bleke ljuden långt ifrån med väntan och vattnet som höjer och sänker sig andningen detta att pågå genom dagarna medan nuet fortsätter och är * morgon och en förbiilande möjlighet kajorna äter i spåren, nej deras svarta kroppar gör inte mer med orden luftlagren, de lägre och de högre … Continue reading Dikt – Signe N. Hammar