Det koreografiska sättet att mena kärlek – David Zimmerman

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet ––––––––––– Kritik Kärlekens samtal Roland Barthes 309 sid., Modernista Övers. Leif Janzon Musiken kan försätta den som lyssnar i ett visst känsligt tillstånd där lyssnaren plötsligt identifierar sig med de mest banala utrop. Uttryck som i sin romantiska förtvivlan får lyssnaren att plötsligt placera in sin kropp i en slags … Continue reading Det koreografiska sättet att mena kärlek – David Zimmerman

Dikt – Rolf Sparre Johansson

når vera hun er tre år nu når vera spørger os hvad betyder det når man er død svarer vi jeg tror malou har sagt noget med at kroppen går i stykker eller ikke virker jeg har sagt tror jeg sagde så er man her ikke mere eller tror jeg sagde at kroppen ikke virker … Continue reading Dikt – Rolf Sparre Johansson

Språklig Reparation – Erik Poulsen

Kritik Jeg sover i hjertet af et samfund Jonas Reppel Forlaget BLARP, 31 s.   Susan Sontag har skrivit att bra konstkritik bör rikta fokus mot konstverkets form snarare än dess innehåll. Hon menade att kritiken – i synnerhet litteraturkritiken – ofta vandaliserar konstverk genom att underkasta innehållet en intellektuell analys; med hjälp av Marx … Continue reading Språklig Reparation – Erik Poulsen