“Muren, i dess olika materiella och formella uttryck, förblir högst ambivalent i sin transgressiva och regressiva närvaro. Först tycks allt bero på vilken sida av muren man befinner sig. Men, som gränsinvånarna påpekar skarpt: den höga mur som stänger ute är samma mur som stänger in. Utsida och insida: återigen fungerar paret knappast som en binaritet, trots myndigheternas väldiga ansträngningar att censurera och separera.”
– Trinh T Minh-ha

Inför kommande dubbelnummer av Tydningen letar vi efter bidrag som rör sig kring temat i n u t i – ett ord skrivet i spärrade gemener och som konnoterar rumslighet, gräns och kropp. Vi vill följa och ta fasta på de paradoxala rörelserna i ordet: in-ut-i, som potentiellt utmanar och ifrågasätter gränsen och rumsligheten som sådan – för i en tid som denna vill vi insistera på att fortsätta tala om gränser. Utöver våra initiala tankar om temat får “i n u t i” associeras och tänkas fritt.

Skicka in ditt bidrag till tydning@gmail.com senast den 1/4–2017. Vi söker din tolkning i form av skönlitterära texter, essäer, reportage, intervjuer, litteratur- och konstkritik, bild, konstprojekt etc.

Vi tar emot bidrag på svenska, norska, danska och engelska.

Tydningen tar som alltid emot material från både etablerade och tidigare opublicerade skribenter utan krav på anknytning till Uppsala universitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s