Ur Tydningen nr. 23/24: i n u t i
–––––––––

inuti
in–ut–i; en kontinuerlig rörelse:
in bryter ut, ut situeras i, i tar vid där det slutar, börjar om och
fortsätter?
ett ord som talar med paradoxens röst (med korsade stämband)
vecklar ut och in sig själv mot sig själv i samma rörelse, i samma utsägelse
riktar sig ned i strupen ut mot världen.                  någon annanstans, här inne
att finna röst i paradoxen –

Vi finner tröst i paradoxen.

Till det här numret av tydningen letade vi efter ett ord som kunde undersöka kropp, rum och gränser, utan att låsa fast oss i en färdig koreografi. Vi fastnade tidigt för ordet inuti – för dess konnotationer till något kroppsligt, köttsligt, centrerat, omringat. Vi uttalade ordet och undrade: var börjar något och var tar det slut? Hur etableras gränsen för insida och utsida? Vilken meningsproduktion skapas i sådana rumsligheter?

Och desto mer vi uttalade ordet lade vi märke till dess glidande stavelser och paradox- ala rörelser, och desto mindre av den binära läsningens betoning av Insida, Källa, Hem, Början, Jaget, Versal. Vi hörde de motstridiga riktningarna artikuleras i ordet, såsom in–ut–i: det börjar om igen, fast rör sig vidare –

Vi ville följa ordets samtidiga rörelser bort och åter, och hamnade i poesins förhållande till kropp(ar) och rumslighet(er). För i varje rum som etableras på pappersytan upprättas också relationer, maktordningar, underminering, konfrontation. Det poetiska arbetet är därmed aldrig befriat från det politiska, det som ibland sägs ligga utanför litteraturen, men som i breda termer inte kan vara annat än språkligt. Vi vill ta vara på och skapa solidaritet i och genom en polyfoni, med andra ord att etablera kontaktytor i vissa gränsöverskridanden. Vi vill hitta möjligheter att sträcka ut händer som kan föra fram samtal –

Trinh T Minh-ha skriver:

Muren, i dess olika materiella och formella uttryck, förblir högst ambivalent i sin transgressiva och regressiva närvaro. Först tycks allt bero på vilken sida av muren man be nner sig. Men, som gränsinvånarna påpekar skarpt: den höga mur som stänger ute är samma mur som stänger in. Utsida och insida: återigen fungerar paret knappast som en binaritet, trots myndigheternas väldiga ansträngningar att censurera och separera.1

Och vi vill inte blanda ihop gräns och gräns för mycket: i en tid som denna är gränsen inte bara en bild eller metafor eller ett begrepp, utan också en realitet. Det går inte att fly den diskursiviteten, ordets samtida verkan. Gränser kan inte bara betraktas som konturer för metaforiska mellanrum, när de består av konkreta platser med taggtråd och bevakning. Men kanske är inte det viktiga att välja sida angående hur gränsen uppfattas, utan snarare att insistera på samtidigheten mellan bild, begrepp och plats, hur förhållandet alltid är mer komplext än vad det verkar.

Det blir tydligt i sammanfallandet av solidaritet och subjektivitet. Vi ser det inte bara som ett fall där två subjektiviteter möts, utan vi vill insistera på att det polyfona redan nns i subjektiviteten – en multitud såsom med ordet inuti. Ett ord som till synes skapar en uppdelning, men som inom sina egna gränser härbärgerar polyfonier och gränsö- verskridanden. Vi kallar det för paradoxalt, men det är det inte. Insidan är alltid redan utsida; utsidan alltid redan insida. Ett sammanfallet sammanfallande.

Nummer 23/24 av Tydningen blev ett koncentrerat poetiskt nummer, som vill lossa fogar, skruva isär och sammansätta språket. Med poesi-, kritik- och konstbidrag skapas en polyfon utsägelseakt om kontroll, gränsöverskridanden, konsumtion, hastighet, splittring, minne, realtid, våld, subjektivitet, solidaritet, begär, rum –

–––––––––––––––––

1 Trinh T Minh-ha, Någon annanstans, här inne: immigrationen, flyktingskapet och gränshändelsen, Göran Dahlberg och Elin Talje (övers.), Glänta produktion, Göteborg 2012, s. 15.