nr. 25/26: temporaliteter

Skärmavbild 2018-01-05 kl. 16.47.16

Nu finns tydningen nr. 25/26: temporaliteter att köpa här hos oss eller hos våra återförsäljare!

––––––––––––––

I detta nummer av tydningen blickar vi mot temporaliserande begrepp, skrivsätt och perspektiv. Vi ville röra oss bortom ett språk som så ofta struktureras kring och av den föreställda rumsligheten. Men hur gör vi när till och med denna inledande mening präglas av spatiala ord? Blickar mot, bortom, kring. Vad händer när vi försöker skriva med tiden i tanken? Kan vi finna andra sätt att skriva och tänka tiden i relation till rummets påverkan? Hur gör det skillnad för ett kritiskt tänkande?

Med andra ord ville vi börja tänka med andra ord. Hur historia kan skrivas, identitet omformuleras; om internets temporala väv, minnen, väntrummet på Migrationsverket, paus, fördröjning, tidens roll för lönearbetet och det accelererande produktionsflödet –

––––––––––––––

Cecilia Luzon & Filip Lindberg – Samtidigheter / Inledning
Ann-Louise Sandahl – Tid, rum och representation i nätverkssamhället
Elis Burrau – ögonen är öppna sår och dom äter ur din hand, ”baby” (utkast till dig)
Samira Motazedi – Ur En gång i veckan drömmer jag att jag är i Iran
Ditte Holm Bro – En gemensam gråd
Erik Isberg – Sorgens arkeologi
Erik Sandberg – Med motståndets hastighet
Sara Edenheim – Inför den fascistiska fantasin och det förflutnas katastrofer
Simon Bjørkman – Para dis- Om tab og utopi
Alirezâ Behnâm – Digte
Andrzej Tichý – Utbrott (under arbete)
Cia Rinne – la vie, mot d´emploi

Omslag: Christian Bang Jensen
Grafisk form: Paulin Elm