Samtidigheter / inledning – Cecilia Luzon och Filip Lindberg

IMG_0002
Bild: ©Christian Bang Jensen


I det förra numret av tydningen fann vi tröst i paradoxen, som ett löfte om fastställandets omöjlighet. Vi valde att arbeta utifrån ett spatialt ord som spärrades – i n u t i – där särhållandet av bokstäverna öppnade ordets motstridiga riktningar som in–ut–i–

Vi fortsatte att riva upp ordets rumsliga betydelse, försökte undersöka och utmana det invanda sättet att formulera kritiska och konstnärliga frågor, där en föreställning om ett givet innanför/utanför-förhållande ofta infinner sig. Det är svårt att tänka annorlunda när språket är så pass strukturerat av (och strukturerar) den föreställda rumsligheten, att vi gång på gång hamnar i formuleringar där spatiala ord som utanför, bortom, situering, orientering blir dominerande. Skiften till temporaliserande begrepp och perspektiv – som inte drar sig för att störa det kausala, kontinuerliga, kronologiska och linjära – kan på olika sätt osäkra det självklarade rummet och tiden. Det som poserar och presenteras som fullständigt och sammanhängande, men som i själva verket är kaotiskt och kontingent. Vi ville med andra ord börja tänka med andra ord.

Vi frågar oss ofta om vissa etiska och estetiska motståndshandlingar innebär subversion eller inkorporering, samtidigt som vi inte tror att det går att nå en språkets utsida; det finns inget metaspråk. Men om vi hela tiden återkommer till samma problem är det kanske frågorna det är fel på. Kanske måste det ställas andra frågor, med andra frågeord.

Du sa: vad händer när vi ställer frågor om när istället för var?
Vilka problemformuleringar aktualiseras?

Vi började tänka på tid.

–––

Jag tänker att det var som när jag och mamma gick runt på Mall of Scandinavia, jag visste inte vad tiden var, fick inte för mig att fråga för det var fortfarande ljust, allt var upplyst, jag minns det som att det inte fanns några fönster eller klockor, och när en googlar ”mall of scandinavia klockor” står det att du kan få hjälp att köpa en klocka som passar din stil och personlighet, du sa att det får dig att tänka på en dikt av Johan Jönson, han skrev tydligen för längesen något om Heron City som en plats undantagen tiden, inga offentliga klockor –

hur köpcentret frambesvärjer ett kontinuerligt nu, kännetecknande för den kapitalistiska temporaliteten, där konsumtion upphäver tid, när
kapitalet ordnar tid och tiden
i människans kropp, hur den går och står stilla
och metaforer av tiden
och tidens metaforer
och den ideologiska oförmågan att producera nya minnen, minnen av framtider, att det är enklare att föreställa sig ordens undergång än kapitalismens slut
och jag minns när

Jag minns när vi stod i folkmassan under motdemon och ingen visste vad som hände, alla uppdaterade sina mobiler, vi samlades kring någon som visade en livestream från ”fronten” som visade sig vara från nazisternas kamera, vi skrattade, vi slutade skratta, vi undrade vad det gör med geografier och temporaliteter, vad som är
här och där
eller nu och då och sen
Och jag frågade: vilka kroppar bär framtid, vilka kroppar bär historia? Du svarade något om fragmenterade kroppar, om subjekt som är icke-linjära, skaver mot
ett före och efter
Till slut,

Utradering, glömska

Hur gränsen, migrationen och globaliseringen inte bara kan förstås i spatiala termer utan också i temporala, att prekariseringen av arbetslivet liksom migrantens flykt och väntan osäkrar och monterar ner tillvarons narrativ. Livet försätts i ett slags kontinuerligt nu; eller i en kontinuerlig fördröjning av ett förgånget nu.

Jag minns när, häromdagen, jag stod och jobbade och mina händer rörde sig framför mig som av sig själva, och när jag stod och tittade på dem medan de utförde det femton sekunder långa loopade arbetsmomentet och jag fattade först inte att det var mina händer som gjorde det där, att det var min kropp som

Jag minns när

–––

Du frågade: när blir när en fråga som inte inställer sig en krononormativ tid?

Vi provade med samtidigheter

_

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s