NYTT NUMMER AV TYDNINGEN UTE NU: nr 29/30: vardagens veck
Våra återförsäljare: https://tydningen.com/aterforsaljare/
Det går också att beställa tidskriften här, via hemsidan.
––––––––––––––

I det här numret av tydningen har vi intresserat oss för förskjutningar av vad ett hem innebär och kanske framförallt vad avsaknaden av ett hem innebär. På vilka sätt poetiska och språkliga grepp omfattar och verkställer ord som rötter, riktningar, förankringar och geografier. Rörelsemönster vecklar ut sig, arkitekturer ritas upp och ritas om.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medverkande:
Sara Wengström
Erik Sandberg
Joel Mauricio Isabel Ortiz
Fran Norton
Annette Thorsen Vilslev
Hiromi Itō
Cecilia Luzon
Adam Westman
Mourad Kouri
Karin Hald
Erik Poulsen
Sami Aidi
Ann-Marie Tung Hermelin
Kristofer Flensmarck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s