NYTT NUMMER AV TYDNINGEN UTE NU: nr 33/34 Arkiv 1
Våra återförsäljare: https://tydningen.com/aterforsaljare/
Det går också att beställa tidskriften här, via hemsidan.
En årsprenumeration på tydningen kostar 150kr (ink. porto)

–––––––

Med detta dubbelnummer om arkivet läser, utforskar och belyser vi det från poesins och konstens maktkritiska perspektiv. Vad betyder ordet ”arkiv” idag, bortom fetischerande och romantiserande representationer av dammlager och vita handskar? Vilka betydelser producerar/reproducerar arkivets strukturerings- och samlingsprinciper idag – i estetiska, materiella och politiska termer? Vilken historia möjliggörs av arkivet och hur kan vi hörsamma alternativa historier? Hur talar vi tillbaka till arkivets repressiva språk?

–––––––

Jennifer Hayashida
Ida Börjel
Olle Essvik
Afrang Nordlöf Malekian
Johannes Heldén & Håkan Jonson
Erik Sandberg
Bella Batistini
Cecilia Luzon & Sara Wengström

Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s