Nu hittar ni det sista numret för 2019 av Tydningen till beställning här hos oss och i dagarna finns det hos samtliga av våra återförsäljare, nr. 33/34: Arkiv 1.

–––––––

Med detta dubbelnummer om arkivet läser, utforskar och belyser vi det från poesins och konstens maktkritiska perspektiv. Vad betyder ordet ”arkiv” idag, bortom fetischerande och romantiserande representationer av dammlager och vita handskar? Vilka betydelser producerar/reproducerar arkivets strukturerings- och samlingsprinciper idag – i estetiska, materiella och politiska termer? Vilken historia möjliggörs av arkivet och hur kan vi hörsamma alternativa historier? Hur talar vi tillbaka till arkivets repressiva språk?

–––––––

Innehåll:

Jennifer Hayashida – Translating Asian American Archival Poetics
Ida Börjel – Ur Sabotagemanualerna
Olle Essvik – Tangenterna
Afrang Nordlöf Malekian – En diasporisk reflektion kring handkoloreringens synliggörande av det feminina i iranskt porträttfotografi
Johannes Heldén & Håkan Jonson – Encylopedia
Erik Sandberg – Att veckla ut vittnesbördens olika lager
Bella Batistini – Omfånget
Cecilia Luzon & Sara Wengström – Att läsa arkivet annorlunda: en undersökning av poesins intervenering i arkivet

Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)