EVENEMANGET ÄR INSTÄLLT.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd och rekommendationer för Region Stockholm väljer vi att ställa in evenemanget.

–––––––

Varmt välkomna på releasefest för Tydningen nr. 35: Läsningar & nr. 36: Leporello på Marabouparken!

Vi följer Folkhälsomyndighens rekommendationer och platserna är därmed mycket begränsade. OSA nödvändigt! OSA till: tydning@gmail.com

När: torsdagen den 5:e november, kl. 18:00. Fri entré.
Var: Marabouparken konsthall (Löfströmsvägen 8, 172 66 Sundbyberg).

Under kvällen bjuds det på redaktionella presentationer och läsningar ur numren.

Läsningar: Marie Silkeberg, Imri Sandström, Fredrik Nyberg, Beata Berggren, Claes Tellvid, Cecilia Luzon, Karl Lydén och Martin Högström

–––––––

I Tydningen nr. 36: Leporello vill vi fortsätta att utveckla det arbete som etablerades i det montagebaserade poesinumret nr. 31/32: Dysponera. Ett tidskriftsnummer som vi tänkte som en bok skriven av flera. I detta nummer har vi fortsatt vår undersökning av montagets temporalitet genom att arbeta med formatet leporello; formen påkallar ett montagearbete där sekvenseringen av poesin får en ny roll: det veckade och utvikbara tidskriftsobjektet ersätter bokuppslagets binära topologi med horisontella förbindelser.

Medverkande: Cheena Marie Lo, Jennifer Hayashida, Peter Gizzi, Adam Westman, Marie Silkeberg, Imri Sandström och Martin Högström

Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)

–––––––

Tydningen nr. 35: Läsningar började formas i mötet med öppningsraderna i Georges Didi-Hubermans bok “Näver”:

“Jag lade tre små näverbitar på ett pappersark. Jag såg. Jag såg och tänkte att seendet kanske skulle hjälpa mig att läsa någonting som aldrig skrevs. Jag såg de tre små näverbitarna som tre bokstäver från en skrift som föregår alla alfabet. […] Jag märkte att jag spontant hade placerat dem på det vita papperet i samma riktning som mitt skriftspråk löper: varje ”bokstav” börjar till vänster, där jag borrade in mina naglar i trädstammen för att slita loss nävern. Sedan breder de sig ut sig mot höger, som en olycksbringande ström, en avbruten stig: denna streckade utbredning, denna nävervävnad som alltför tidigt slitits loss.”

Att ett nummer med titeln “Läsningar” i sig kom ur en läsning är inte speciellt förvånande. Men vad som uppdagades var det sätt varvid Didi-Huberman föresätter sig att “läsa någonting som aldrig skrevs”, vilket i hans fall innebär att bokstavligen slita loss saker ur sitt sammanhang och placera dem på ett pappersark. Allt för att göra föremålen “läsbara”.  

Denna handling, som syftar på att göra någonting som aldrig skrevs läsbart – vilket inte är detsamma som att förklara eller förenkla det – har varit ledande i utformandet av detta nummer. Vår ambition har, å ena sidan, varit att fortsätta utveckla de kritiska, poetiska och performativa läsningar som arbetats fram i Tydningen sedan nr. 21/22 och, å andra sidan, låta denna nya impuls från Didi-Huberman verka omskapande för arbetet. Genom att uppmana de medverkande att läsa varierande objekt – bokpublikationer, föremål, fenomen, omgivningar och platser – med förhoppning om att den läsande ska få möjlighet att utforska särskilda modus, format och former i relation till vad som läses. Vi har valt att betrakta läsningen som ett utvidgat fält. Det är en bred utgångspunkt, men som gör det möjligt att söka sig bortom de kritiska former som den dominerande kulturen producerar. Och även om vi – oundvikligen – är en del av denna produktion, vill vi ta tillfället i akt och försöka påvisa hur andra kritiska läsningar kan låta sig göras.

Medverkande: Lina Selander, Fredrik Nyberg, Christina Ouzounidis, Cecilia Luzon, Sara Wengström, Beata Berggren, Claes Tellvid, Balsam Karam, Filip Lindberg, Found Review (Karl Lydén, ed., Nina Canell & Robin Watkins) och Erik Sandberg.

Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)