På Radio Cyklopen idag fredag 16 april kl. 20.00, release av det nya numret av Tydningen, med den första svenska översättningen av Simone Weils Fabriksdagbok. Förutom att vara det trettionionde numret av Tydningen utgör ”Fabriken” den femte titeln i den oberoende forskningsgruppens Agenturs publikationsserie Folkfronternas estetik.

Numret utgår från den dagbok Simone Weil skrev under sin tid som fabriksarbetare. Det är en text där detaljerade uppgifter om ackordsbelopp, missöden och beräkningar av antal tillverkade metalldelar genskjuts av kortare reflektioner över en tillvaro som alltmer liknas vid slavens. Från att ha betraktat arbetsplatsen som en plats för politisk subjektivering erfar Weil ett förtryck som inte ”ger upphov till revolt som en direkt reaktion, utan till underkastelse.” Fabriksdagbok är inte etableringslitteratur i egentlig mening, där författaren tar anställning för att förbättra arbetsvillkoren. Fabriksdagbok är resultatet av ett filosoferande med kroppen som insats kring fabriksarbetets villkor.

Lyssna till läsningar ur numret och ett samtal med Tydningens redaktion på cyklopen.se eller i radio nodens app.