Samtalet går nu att se här.

Söndagen den 26 september kl. 11:00–11:25 presenterar Tydningen nr. 39: Fabriken, som är producerat i samarbete med den oberoende forskningsgruppen Agentur, på Göteborgs Litteraturhus under Bokmässan. I ett samtal mellan Cecilia Luzon och Sara Wengström från Tydningen samt översättaren och Agentur-medlemmen Martin Högström diskuteras Fabriksdagbok och Weils filosoferande med kroppen som insats kring fabriksarbetets villkor.

Numret utgår från Simone Weils Fabriksdagbok, skriven under Weils tid som okvalificerad fabriksarbetare på Alsthom och Renault i Paris läsåret 1934-35. Ett längre utdrag ur Fabriksdagbok publiceras nu för första gången på svenska, i översättning av Martin Högström.