Nu finns det andra numret för 2021 av Tydningen till beställning här hos oss och inom kort även hos prenumeranter och i butik hos av våra återförsäljare.

Stöd gärna vårt arbete genom att teckna en prenumeration. En ettårs-prenumeration på Tydningen kostar endast 200 (ink. porto) och inkluderar fyra nummer. Klicka här för att komma vidare till vårt prenumerationsformulär.

––––––––––

Tydningen nr. 40: Ark består av två utvikbara tryckark, löst liggande i ett omslag.

Genom att utgå ifrån det oskurna tryckarket fixerar numret vissa rumsligheter som boken härbärgerar, men som här kan vecklas ut och återupptäckas. Bokobjektets spatiala enheter (boksidan, bokuppslaget) friläggs i och med att tryckarket utgör numrets form, och därmed kan andra läsvägar, -ingångar och -utgångar öppnas.

Nr. 40: Ark består således av ytor. Ytor som en samling inbjudna poeter och översättare har uppmanats att arbeta i, med och emot.

––––––––––

Innehåll:

Peter Thörneby, Konstverkets dematerialisering
Imri Sandström, I ruiner
Veronica Forrest-Thomson, ur Language-Games (övers. Sara Wengström)
Jørn H. Sværen, Jag är dörren
P. Inman, ur ”now/time (in memoriam, Walter Benjamin) for Tom DeLio”
Iman Mohammed, Sutur
Bernadette Mayer, ur Midwinter Day (övers. Ditte Holm Bro)

Formgivning: Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

––––––––––

Tydningen nr. 40: Ark är den tredje publikationen i en serie montagebaserade poesinummer. De föregående är nr. 31/32: Dysponera och nr. 36: Leporello.