Nu finns det sista numret för 2021 av Tydningen till beställning här hos oss och inom kort även hos prenumeranter och i butik hos av våra återförsäljare.

Stöd gärna vårt arbete genom att teckna en prenumeration. En ettårs-prenumeration på Tydningen kostar endast 200 (ink. porto) och inkluderar fyra nummer. Klicka här för att komma vidare till vårt prenumerationsformulär.

_____________

Tydningen nr. 41/42: 1+1=3 eller Det textuella montagets antifascistiska och kritiska potential är ett omfattande dubbelnummer som behandlar det textuella montaget och dess relationer till olika antifascistiska kulturuttryck och kamper. Tillsammans med ett antal inbjudna olika poeter, översättare och forskare har redaktionen tänkt kring det textuella montaget och dess förmåga och förutsättningar att driva antifascistisk kritik, nu såväl som då.

_____________

Tydningen nr. 41/42: 1+1=3 eller Det textuella montagets antifascistiska och kritiska potential utgår från en rad frågor som berör hur, när och var montaget som litterär teknik och kompositionsform kan aktiveras i antifascistiska syften. Det är inte frågan om att ställa krav på att olika litterära montagearbeten och -tekniker ska vara gångbara i vissa kritiska ändamål, eller att utvinna en övergripande metod för ett sådant användande, utan snarare att söka sätt att tänka kring relationen mellan det textuella montagets kritiska potentialer och antifascismens strukturer och uttryck. För när det politiska ständigt förflyttas högerut och fascistiska tendenser och rörelser vinner kraft i den parlamentariska liberala demokratin ser vi angelägenheten i att utforska och återuppväcka konstnärliga former för kritik och diskursivt motstånd. En viktig aspekt i detta nummer har därför varit att återvända till en fraktion av 1900-talets antifascistiska litteraturtradition och parallellt med detta återvändande på nytt tänka kring dess metoder och tekniker.

Numret innehåller en rad nyskrivna essäer, föredrag och nyöversatt poesi som behandlar dessa problem på olika sätt: guerillapoeten Emmanuel Lacaba skriver för evigt sin sista dikt; Muriel Rukeysers dikter rapporterar om det rättsliga efterspelet till de dödliga arbetsförhållandena vid byggandet av tunneln i Gauley Brigde i West Virginia under 1930-talet; Minus Miele sammankopplar montagets historiografier med Rukeysers poetiska praktik; Filip Lindberg utforskar Ågestaverket som ett militärhistoriskt, empiriskt och diskursivt fält i sin dikt; Marcia Sá Cavalcante Schuback & Patricia Lorenzoni samtalar om poesi som magi och motstånd i en tid då den globala fascismen växer; Kim West läser Peter Weiss Motståndets estetik och söker efter ett odelat folk i en delad värld; Samuel Richter låter en Rosa Luxemburg-framställare dramatisera en samling ödesdigra händelser utmed Landwehrkanal i Berlin; Félix Guattari föreläser om fascismen som mikropolitik; Michele Masucci situerar och utvecklar Guattaris resonemang; och Tydningens redaktion presenterar sin analys av montagets antifascistiska och kritiska potential.   

––––––––––––––

Innehåll:

Emmanuel Lacaba – Öppet brev till filippinska konstnärer (översättning av Cecilia Luzon)
Muriel Rukeyser – Ur De dödas bok (översättning av Minus Miele & Johannes Fridholm)
Minus Miele – Muriel Rukeyser och montaget
Filip Lindberg – R3, Ågestaverket (1970–1974)
Marcia Sá Cavalcante Schuback & Patricia Lorenzoni – Poesi som magi och motstånd
Kim West – Det odelade folket: Om den radikalt demokratiska hypotesen hos Peter Weiss (Del 2)
Samuel Richter – Landwehrkanal 7 (utdrag ur pågående arbete)
Félix Guattari – Alla vill vara fascister (översättning av Michele Masucci)
Michele Masucci – Alla vill bli älskade
Tydningen – Notis

Formgivning: Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)