Välkomna till en programkväll med utgångspunkt i Tydningen nr. 41/42: 1+1=3 eller Det textuella montagets antifascistiska och kritiska potentialHägerstensåsens Medborgarhus (teatersalongen) fredagen den 4/3 kl. 19:30–21:30. Kvällens program börjar 19:30. 

För att delta maila till: anmalan@medborgarhuset.se

Programkvällen är en del av ett pågående arbete med att bygga upp ett rum där text kan skrivas, läsas och delas: ett blivande bibliotek på Hägerstensåsens medborgarhus.

––––––––––

PROGRAM:

Redaktionell presentation. 

Cecilia Luzon läser sin översättning av Emmanuel Lacabas dikt ”Öppet brev till filippinska konstnärer”.

Kim West håller en mikroföreläsning utifrån sin essä “Det odelade folket: Om den radikalt demokratiska hypotesen hos Peter Weiss (Del 2)”.

P A U S

Minus Miele och Johannes Fridholm läser sina översättningar av Muriel Rukeyser dikter ur “De dödas bok”.

Michele Masucci håller en mikroföreläsning utifrån Félix Guattaris ”Alla vill vara fascister”. 

Filip Lindberg läser sitt poesiarbete ”R3, Ågestaverket (1970–1974)”.

––––––––––

Tydningen nr. 41/42: 1+1=3 eller Det textuella montagets antifascistiska och kritiska potential är ett dubbelnummer som behandlar det textuella montaget och dess relationer till olika antifascistiska kulturuttryck och kamper. Tillsammans med ett antal inbjudna olika poeter, översättare och forskare har redaktionen tänkt kring det textuella montaget och dess förmåga och förutsättningar att driva antifascistisk kritik, nu såväl som då.

Numret innehåller en rad nyskrivna essäer, föredrag och nyöversatt poesi som behandlar dessa problem på olika sätt: guerillapoeten Emmanuel Lacaba skriver för evigt sin sista dikt; Muriel Rukeysers dikter rapporterar om det rättsliga efterspelet till de dödliga arbetsförhållandena vid byggandet av tunneln i Gauley Brigde i West Virginia under 1930-talet; Minus Miele sammankopplar montagets historiografier med Rukeysers poetiska praktik; Filip Lindberg utforskar Ågestaverket som ett militärhistoriskt, empiriskt och diskursivt fält i sin dikt; Marcia Sá Cavalcante Schuback & Patricia Lorenzoni samtalar om poesi som magi och motstånd i en tid då den globala fascismen växer; Kim West läser Peter Weiss Motståndets estetik och söker efter ett odelat folk i en delad värld; Samuel Richter låter en Rosa Luxemburg-framställare dramatisera en samling ödesdigra händelser utmed Landwehrkanal i Berlin; Félix Guattari föreläser om fascismen som mikropolitik; Michele Masucci situerar och utvecklar Guattaris resonemang; och Tydningens redaktion presenterar sin analys av montagets antifascistiska och kritiska potential.  

Stöd gärna Tydningens arbete genom att teckna en prenumeration. 

––––––––––