Bild: “Apollon Terroriste” av Andrew Lawson, 1987. © the Estate of Ian Hamilton Finlay.

–––––––––––––

Lördagen den 20 augusti äger en programdag och release för Tydningen nr. 43/44: LITTLE SPARTA rum i Ateljéträdgården Carl Eldhs Ateljémuseum

Tydningen nr. 43/44 är ett 160-sidigt dubbelnummer om den skotske poeten och konstnären Ian Hamilton Finlay (1925–2006), med utgångspunkt i den konceptuella poesi- och skulpturträdgården Little Sparta – poetens hem tillika arbetsplats. Trädgården, belägen i utkanten av byn Dunsyre i södra Skottland, består av elva distinkta avdelningar och rymmer över 270 enskilda verk. 

Numret innehåller nya översättningar av Finlays böcker och dikter, essäer skrivna utifrån besök på Little Sparta, en uppsättning läsningar av experimentella småtryck som gavs ut på Finlays eget förlag Wild Hawthorn Press, poesi som går i dialog med Finlays verk och flertalet reproduktioner av Finlays böcker och kort.  

Programdagen på Carl Eldhs Ateljémuseum är indelat i tre olika block: “Skogshörnan, “Dammen” och “Tallkullen”, vilka är äldre namn på Ateljéträdgårdens olika avdelningar. På dessa olika platser kommer presentationer och läsningar ur numret att hållas. Denna programdag är likväl ett försök att få de två trädgårdarna – Ateljéträdgården och Little Sparta – att komma i kontakt och börja kommunicera med varandra. Ett sätt att skapa relationer och samband. För i Little Sparta framhålls platsens inverkan på det konstnärliga arbetet och ett ifrågasättande av gränsen mellan hem, arbetsplats, utställningsrum och landskap, något som också är mycket påtagligt Carl Eldhs Ateljémuseum och -trädgård.

Dagen är en del av den pågående utställningen Släpljus (12/5–2/10) på museet. 

–––––––––––––

Program: 

SKOGSHÖRNAN  
12.15–13:15

Joanna Nordin presenterar Carl Eldhs Ateljémuseum och utställningen “Släpljus” 
Sara Wengström & Filip Lindberg presenterar Tydningen nr. 43/44: LITTLE SPARTA
Fredrik Nyberg läser “Kompost / Komposition”
Martin Högström läser “Utplattade landskap”
Sara Wengström läser ur Ian Hamiltons Finlays Bilder från den arkadiska drömträdgården  
Shadi Angelina Bazeghi läser “Om Orchard

Paus
13:15–13.45 

DAMMEN
13.45–14.45 

Linnéa Fonseca läser “Flora i fält” 
Anna Hallberg läser “Om 2 Notices
Cecilia Luzon presenterar Gresshoppene har ingen konge 
Jenny Tunedal läser sin dikt ur Gresshoppene har ingen konge nr. 21
Filip Lindberg läser Ian Hamilton Finlays “NÄT” och två dikter ur Aram Saroyan 
Andreas Vermehren Holm läser “OVERFØRSEL FRA STEN” och “TEORI OM FORVRÆNGNING”   

Paus 
14.45–15.15 

TALLKULLEN
15.15–16:15

Beata Berggren läser “Om Evening”
Erik Sandberg läser “Om 3 Constructions” 
Cia Rinne läser “Om Short Poem on Sandpapering
Balsam Karam läser “Om Two Questions
Gösta Mattsson läser “Om Monostich