Nu finns det första numret för 2022 av Tydningen till beställning här hos oss och inom kort även hos prenumeranter och i butik hos av våra återförsäljare.

Stöd gärna vårt arbete genom att teckna en prenumeration. En ettårs-prenumeration på Tydningen kostar endast 200 (ink. porto) och inkluderar fyra nummer. Klicka här för att komma vidare till vårt prenumerationsformulär.

_____________

Under de senaste åren har vi i Tydningen arbetat fram detta 160-sidiga dubbelnummer om den skotske poeten och konstnären Ian Hamilton Finlay (1925–2006) med utgångspunkt i den konceptuella poesi- och skulpturträdgården Little Sparta – poetens hem tillika arbetsplats. Trädgården, belägen i utkanten av byn Dunsyre i södra Skottland, rymmer över 270 enskilda verk samtidigt som den i sin helhet kan läsas som ett verk, en dikt, i egen rätt.

I Little Spartas olika distinkta delar – elva omsorgsfullt utformade landskap – aktiveras och förhandlas relationerna mellan lokalitet, historia, språk och läsning; mellan dikten och dess omgivning. Här iscensätts och sker en växelverkan mellan en mångfald av motiv hämtade från historiska skeenden såsom den franska revolutionen och andra världskriget, mytologi och filosofi; här blandas revolutionära och pastoralt idylliska motiv i ett säreget och personligt bruk av en nyklassicistisk estetik.

_____________

Anläggandet av Little Sparta var ett samarbete mellan Ian och Sue Finlay. Paret kom till Stonypath, som platsen då hette, 1966, från sitt tidigare hem Gledfield Farmhouse, en gård som paret hyrde i Dornoch Firth i det skotska höglandet – där Ian hade realiserat ett mindre antal platsspecifika dikter. Efter att han hamnat i konflikt med fastighetsägaren fann sig paret plötsligt vräkta och utan bostad, vilket fick till följd att konstverken övergavs. Nästa hemvist blev just Stonypath; en äldre lantegendom som tillhörde Sues släkt. På dessa vidsträckta marker kunde poesi- och trädgårdsarbetet få börja om och sedan fortsätta att utvecklas ända in på 2000-talet.

Förutom en enstaka diktsvit har Finlays verk inte tidigare översatts till svenska eller uppmärksammats i någon större utsträckning i Sverige trots att det är ett av Skottlands mest betydande författar- och konstnärskap. När Finlay upp­märksammas internationellt är det ofta för sin roll i 1960-talets avantgarde och för sitt bidrag till den konkreta poesin. I och med vårt redaktionella val att främst fokusera på 1980- och 90-talen har vi velat lyfta en period av Finlays konstnärskap som mer sällan ges utrymme.

Numret innehåller nya översättningar av Finlays böcker och dikter, essäer skrivna utifrån besök på Little Sparta, en längre uppsättning olika läsningar av experimentella småtryck som gavs ut på Finlays eget förlag Wild Hawthorn Press, poesi som går i dialog med Finlays verk samt flera reproduktioner av Finlays böcker och kort som trycktes i samband med de simulerade krig Ian och Sue bedrev mot myndigheter och konstkritiker under 1980-talet.  

––––––––––––––

Innehåll:

Gary Hincks – Little Sparta
Sara Wengström & Filip Lindberg – Little Sparta, Dunsyre, Lanark, Skottland
Ian Hamilton Finlay –  Bilder från den arkadiska drömträdgården (övers. Sara Wengström)
Gary Hincks – Stonypath farmhouse
Sue Finlay – Att anlägga en trädgård (övers. Sara Wengström)
Gary Hincks – The Way Up
Jack Sloan – Little Sparta in 1984
Sara Wengström – Att översätta en trädgård
Martin Högström – Utplattade landskap
Filip Lindberg – Läsvägar
Ian Hamilton Finlay – For Klaus Werner: Proposal for a Postscript to ‘The Present Order’
Andreas Vermehren Holm – OVERFØRSEL FRA STEN
Jenny Tunedal – Gresshoppene har ingen konge nr. 21 (red. Jørn H. Sværen)
Ian Hamilton Finlay – A Flute for Saint-Just
Ian Hamilton Finlay – Join the Saint-Just Vigilantes (2)
Ian Hamilton Finlay – Join the Saint-Just Vigilantes (1)
Ian Hamilton Finlay – Card for the 4th Anniversary of Strathclyde Region’s Raid on the Garden Temple at Little Sparta
Ian Hamilton Finlay – Justice for the Fat Stupid Kids
Ian Hamilton Finlay med Kathleen Lindsley – Jacobin Definitions
Fredrik Nyberg – Kompost / Komposition
Filip Lindberg – The Little Spartan War / The French War / The Follies War
Lytle Shaw – Finlay’s Print Campaign
Linnéa Fonseca – Flora i fält
Ian Hamilton Finlay – Fristående satser om kiselstenen (övers. Sara Wengström)
Ian Hamilton Finlay – NÄT (övers. Filip Lindberg)
Aram Saroyan – ur Aram Saroyan (övers. Filip Lindberg)
Anna Hallberg – Om 2 NOTICES
Gösta Mattsson – Om MONOSTICH
Erik Sandberg – Om 3 CONSTRUCTIONS
Balsam Karam – Om TWO QUESTIONS
Beata Berggren – Om EVENING
Cia Rinne – Om SHORT POEM ON SANDPAPERING
Shadi Angelina Bazeghi – Om ORCHARD

Formgivning: Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

––––––––––––––