Studiecirkel: Poesins former på Hägerstensåsens Medborgarhus

Våren 2023 håller Tydningen en studiecirkel på Hägerstensåsens Medborgarhus.

Anmälan är öppen!

Cirkeln tar sin utgångspunkt i poesins former, metoder, materialitet och kritiska potential. Under fyra tillfällen läser vi poesi och andra texter i relation till frågor om läsning och uppmärksamhet. (tillfälle 1), bokens som rum (tillfälle 2), översättning som undersökande och läsande metod (tillfälle 3) samt platsspeficik poesi (tillfälle 4). Vi avslutar med ett femte uppsamlingstillfälle.

Tidsplan:
Tillfälle 1, ons 29 mars: Läsning och uppmärksamhet
Tillfälle 2, ons 12 april: Boken som rum
Tillfälle 3, ons 26 april: Översättning som undersökande och läsande metod
Tillfälle 4, ons 10 maj: Platsspecifik poesi
Tillfälle 5, ons 24 maj: Uppsamlingsmöte

Tider:
18.00-19.30

Anmäl dig genom att maila: anmalan@medborgarhuset.se
Kostnad: 200 kr