Utdrag ur SÖMNEN – SVETTNINGARNA – SVIMNINGSANFALLET – Johan Attfors

sömnen vi: vi är drömlandspolisens enhet för gränserfaringar verksamma i zonen mellan vakenskap och drömsömn med särskilt tillstånd att stanna och genomsöka alla främmande förnimmelser vi: vi håller drömlandet drömlikt och verkar för upprätthållandet av OSTÖRD VILA samt för inrättandet av en harmoniserande enhetslogik i drömlandets inre struktur svettningarna lakanen: nytvättade det är vinter och … Continue reading Utdrag ur SÖMNEN – SVETTNINGARNA – SVIMNINGSANFALLET – Johan Attfors

SÅ SAMTIDA DIKTER ATT JAG FÖRST SÄGER NEJ SEN SÄGER OKEJ DÅ – Mats O. Svensson

    Jag har två böcker framför mig – eller nej, snarare häften och den ena är en pdf, men vi säger två böcker för det är enklare – Out for a walk. Bitch (Buffyhaikus) och Addicted to your light (Beyoncéhaikus), båda två är skrivna av Hanna Rajs Lundström, Isis Mühleisen och Tom William–Olsson Silkeberg. … Continue reading SÅ SAMTIDA DIKTER ATT JAG FÖRST SÄGER NEJ SEN SÄGER OKEJ DÅ – Mats O. Svensson

KRITIKENS SLUTNA KRETS – Anna Lundvik

Nummer 14 av Tydningen ägnas åt kritik. Här ges rum för intressanta resonemang om litterära roller, bland annat i David Zimmermans behandling av Roland Barthes, ”kritikern som ger slutgiltig kritik åt sitt eget kritikerverk”. Kritiker och författare flyter ihop. De relationer Zimmerman teoretiskt undersöker har Adam Ehlert lekfullt gestaltat i ”21 uppslag till litteraturkritik hämtade … Continue reading KRITIKENS SLUTNA KRETS – Anna Lundvik

FÖRFÖRSTÅELSEN – Filip Lindberg

Det psykoanalytiska perspektivet är dominerande i det litteraturvetenskapliga studiet av Lars Noréns författarskap – och det är inte så underligt – både Noréns lyrik och dramatik vittnar om en insikt i den psykoanalytiska erfarenheten. Medvetenheten uppdagas i dramatikens depraverade familjekonstellationer såväl som i författarens rutinmässiga tillvaro. I En dramatikers dagbok (2008) uppstår exempel­vis en konflikt … Continue reading FÖRFÖRSTÅELSEN – Filip Lindberg