Det koreografiska sättet att mena kärlek – David Zimmerman

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet ––––––––––– Kritik Kärlekens samtal Roland Barthes 309 sid., Modernista Övers. Leif Janzon Musiken kan försätta den som lyssnar i ett visst känsligt tillstånd där lyssnaren plötsligt identifierar sig med de mest banala utrop. Uttryck som i sin romantiska förtvivlan får lyssnaren att plötsligt placera in sin kropp i en slags … Continue reading Det koreografiska sättet att mena kärlek – David Zimmerman

Språklig Reparation – Erik Poulsen

Kritik Jeg sover i hjertet af et samfund Jonas Reppel Forlaget BLARP, 31 s.   Susan Sontag har skrivit att bra konstkritik bör rikta fokus mot konstverkets form snarare än dess innehåll. Hon menade att kritiken – i synnerhet litteraturkritiken – ofta vandaliserar konstverk genom att underkasta innehållet en intellektuell analys; med hjälp av Marx … Continue reading Språklig Reparation – Erik Poulsen

Dikt – Signe N. Hammar

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet –––––––––– bleke ljuden långt ifrån med väntan och vattnet som höjer och sänker sig andningen detta att pågå genom dagarna medan nuet fortsätter och är * morgon och en förbiilande möjlighet kajorna äter i spåren, nej deras svarta kroppar gör inte mer med orden luftlagren, de lägre och de högre … Continue reading Dikt – Signe N. Hammar

Ogrundens poesi: Några anteckningar om Edith Södergran – Anders Olsson

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet –––––––––– Ogrundens poesi Några anteckningar om Edith Södergran av Anders Olsson Har poesin någon grund att stå på i moderniteten? Eller är den dömd att färdas över och genom en avgrund utan slut? Eller skall man rentav som romantikern Schelling återkalla mystikern Jakob Böhme och tala om det helt obestämda … Continue reading Ogrundens poesi: Några anteckningar om Edith Södergran – Anders Olsson

Intets interventioner – Filip Lindberg & Hanna Stjernfeldt

Inledning till nr. 19/20: Intet ––––––––––– Ann Jäderlund skriver: Det som inte finns kryper in i allting och tar dess plats [1] Verkan hos denna intervention, denna intighet som plötsligt kryper in i allting och tar dess plats, beskriver också E. M. Cioran i aforismen ”På definitionernas kyrkogård”. Interventionen blir till en språklig operation, en tillintetgörande aspekt av … Continue reading Intets interventioner – Filip Lindberg & Hanna Stjernfeldt

Releasefest för Tydningen nr. 19/29: Intet

Välkomna på releasefest för Tydningen nr 19/20: Intet Torsdagen den 2:e juni ses vi på Drottninggatans bokhandel i Uppsala, lyssnar på läsningar och dricker vin! Tidskriften kostar 50kr (kontanter/swish). ––––––––––––– Medverkande: Filip Lindberg Hanna Stjernfeldt Signe N Hammar Alva Dahl Elin Kvicklund Signe Gjessing Pär Thörn David Zimmerman Erik Poulsen Maria Trejling Rasmus Halling Nielsen … Continue reading Releasefest för Tydningen nr. 19/29: Intet