Några anteckningar om översättning – Marcia Sá Cavalcante Schuback

Ur Tydningen nr. 21/22: Mellan det egna och det främmande–––––––––– 1. De flesta översättningsteorier pendlar mellan två grundmodeller. I den första beskrivs översättning som en överföring från det främmande till det egna, från det obekanta till det bekanta, från främmandespråk till modersmål. Denna modell följer en assimileringsprincip. En översättning som följer assimileringsprincipen strävar efter att … Continue reading Några anteckningar om översättning – Marcia Sá Cavalcante Schuback

Översättningens dunkla spegel – Elisabeth Hjorth

Ur Tydningen nr. 21/22: Mellan det egna och det främmande –––––––––– Mamma, säg vad jag heter. Han heter Elmar, Elmar som havet. Många gånger har han presenterat sig med sitt namn och fått tillbaka ”Hej Elmer” eller ”Hej Helmer” eller möjligen ”Hej Hjalmar”. Mamma säg vad jag heter på riktigt. Många gånger har jag bokstaverat … Continue reading Översättningens dunkla spegel – Elisabeth Hjorth

Ogrundens poesi: Några anteckningar om Edith Södergran – Anders Olsson

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet –––––––––– Ogrundens poesi Några anteckningar om Edith Södergran av Anders Olsson Har poesin någon grund att stå på i moderniteten? Eller är den dömd att färdas över och genom en avgrund utan slut? Eller skall man rentav som romantikern Schelling återkalla mystikern Jakob Böhme och tala om det helt obestämda … Continue reading Ogrundens poesi: Några anteckningar om Edith Södergran – Anders Olsson

MILTON, HÄSTKÖTT, GRÅTA UT I CANDYS MAN – Anna Nygren

Jag gråter ut i Candys man. Jag gråter och gråter och hon är den enda som förstår mig och den enda som vill förstå mig och jag gråter för att hon vägrar fatta galopp och bara slängtravar, gråter för att jag putsar sadeln med fel svamp och Madde påpekar det och hennes ögon är laserstrålar … Continue reading MILTON, HÄSTKÖTT, GRÅTA UT I CANDYS MAN – Anna Nygren

Blixens fiskar – Sofia Roberg

I en artikel om kvinnor och kanon skriver litteraturvetaren Anna Williams om ett fenomen hon kallar ”stjärnor utan stjärnbilder”: litteraturhistorieskrivningen förlitar sig till stor del på traditioner och narrativ, och eftersom så få kvinnliga författare kommit in i den litterära kanon, så uppstår inget sammanhang. ”Dessa ‘udda’ kvinnor”, skriver hon, ”kan således inte placeras in … Continue reading Blixens fiskar – Sofia Roberg

Flanerande i den fragmentariska modernismen – Ellinor Åslund

Att söka efter det fragmentariska ter sig för dagens postmoderna hjärna med nödvändighet just fragmentarisk. Ju fler pusselbitar som trillar in i ens medvetande desto komplexare tycks det bli, och man greppar efter knutarna i denna spindelväv för att skönja mönstret. Det fragmentariska minnet, språket, människan, världen. För min del började detta sökande hos Gertrude … Continue reading Flanerande i den fragmentariska modernismen – Ellinor Åslund

Brott, frigörelse och musikalisk modernism – Mats Dahllöv

Ich fühle Luft von anderem Planeten - Stefan George Det är till dessa ord som tonerna fullständigt lämnar denna jord – och dess tonala gravitationscentrum – i ett av musikhistoriens mest radikala brott. Det är en sopran som ovanligt nog får ta plats jämte stråkarna i Arnold Schönbergs andra stråkkvartett från 1909, när den atonala … Continue reading Brott, frigörelse och musikalisk modernism – Mats Dahllöv