Time duration – Dimen Abdulla

The iPhone rang at 08:00 I heard it ring I waited for it to ring It is Thursday Snoozed to 09:00 Went to bed late late Had sex with boyfriend Had menstruation for a week so there was no sex because he doesn’t like blood neither do I but it comes out of my body … Continue reading Time duration – Dimen Abdulla

Drømmen om et fælles sprog – Adrienne Rich

KRÆFTER Hvilende i vores histories jorddepoter I dag afslørede en rendegraver ud af en smuldrende flanke jord en flaske rav intakt en hundredår gammel kur mod feber eller melankoli et styrkende middel til at leve på den her jord i det her klimas vintre I dag læste jeg om Marie Curie: hun må have vidst … Continue reading Drømmen om et fælles sprog – Adrienne Rich

Utbrytningsförsök – Erik Poulsen

Kritik A Martina Moliis-Mellberg 128 sidor, Modernista Tre berättelser. Tre platser. Tre utsnitt ur olika element. Den första berättelsen utspelar sig på havet. Den andra berättelsen utspelar sig i öknen. Den tredje berättelsen utspelar sig på gränsen mot himlavalvet. Om berättelserna har någonting gemensamt? Ja, de gestaltar alla en längtan efter att få träda ut … Continue reading Utbrytningsförsök – Erik Poulsen

Att skriva genom smärtans sorl – Jules Kielmann

Ur Tydningen nr. 23/24: i n u t i ––––––––––– Kritik Det som övar annorlunda likt ett hjärta Hanna Hallgren 29 sidor, Pequod Press Ingeborg Bachmann talar till Nelly Sachs: Hindra för en stund alla känslor från att tala, låt hjärtmuskeln öva på annat sätt.[1] Och Nelly svarar kanske: Utelämnad på så kort stund är … Continue reading Att skriva genom smärtans sorl – Jules Kielmann

in- och utgångar – Cecilia Luzon, Hanna Stjernfeldt, Filip Lindberg

Ur Tydningen nr. 23/24: i n u t i ––––––––– inuti in–ut–i; en kontinuerlig rörelse: in bryter ut, ut situeras i, i tar vid där det slutar, börjar om och fortsätter? ett ord som talar med paradoxens röst (med korsade stämband) vecklar ut och in sig själv mot sig själv i samma rörelse, i samma … Continue reading in- och utgångar – Cecilia Luzon, Hanna Stjernfeldt, Filip Lindberg