min lillebror, av annat flodvatten ska jag döpa dig – Felicia Mulinari

Ur Tydningen nr. 21/22: Mellan det egna och det främmande –––––––––– – Allt som återstår i mig är en obetald räkning och min mors småkakor, de hon brukade köpa för halva priset för att de påminde henne om syd, om hur de brittiska soldaterna spred sina smulor av våld och sliskighet till det inhemska imperiets … Continue reading min lillebror, av annat flodvatten ska jag döpa dig – Felicia Mulinari

Dikt – Signe N. Hammar

Ur Tydningen nr. 19/20: Intet –––––––––– bleke ljuden långt ifrån med väntan och vattnet som höjer och sänker sig andningen detta att pågå genom dagarna medan nuet fortsätter och är * morgon och en förbiilande möjlighet kajorna äter i spåren, nej deras svarta kroppar gör inte mer med orden luftlagren, de lägre och de högre … Continue reading Dikt – Signe N. Hammar

OMSORGSSPRÅK – Johan Jönson

i drömmen genomgripande omsorg och kärlek som förbereder och besvaras med koncentrerad odöd Jag minns, mycket tydligt, minneshallucinatoriskt och rytmiskt återkommande tydligt, de paralyserade kroppar som befann sig i ett permanent tillstånd av språklöshet. De kunde inte säga nej och inte uttrycka ord eller satser. Emellanåt lät dem, en sorts stönanden eller ljudet av sväljande; … Continue reading OMSORGSSPRÅK – Johan Jönson

Utdrag ur SÖMNEN – SVETTNINGARNA – SVIMNINGSANFALLET – Johan Attfors

sömnen vi: vi är drömlandspolisens enhet för gränserfaringar verksamma i zonen mellan vakenskap och drömsömn med särskilt tillstånd att stanna och genomsöka alla främmande förnimmelser vi: vi håller drömlandet drömlikt och verkar för upprätthållandet av OSTÖRD VILA samt för inrättandet av en harmoniserande enhetslogik i drömlandets inre struktur svettningarna lakanen: nytvättade det är vinter och … Continue reading Utdrag ur SÖMNEN – SVETTNINGARNA – SVIMNINGSANFALLET – Johan Attfors

Till Joar Tiberg – Elis Burrau

Jag har inte läst ANSVARET ANSVARET ANSVARET ANSVARET av Joar Tiberg. Det är något som jag aldrig kommer att göra. Jag lovar och svär. Det finns inte någon speciell anledning, det bara råkar vara så. Ingen värdering i det. Jag kan ändå prata om ANSVARET ANSVARET ANSVARET ANSVARET av Joar Tiberg. Eller skriva. Jag har … Continue reading Till Joar Tiberg – Elis Burrau