Om Relä

Relä är ett bokförlag för poesi. 

Relä ger ut böcker som arbetar i en experimentell och kritisk tradition. En inriktning i förlagets utgivning är att tänka kring boken som konstform genom att utmana och undersöka dess materialitet. Till skillnad från tidskriften Tydningen, som är periodisk, utkommer böcker på Relä med ojämna mellanrum. Förlaget aktiveras när det behövs.

Redaktionen för Relä är Filip Lindberg, Cecilia Luzon, Sara Wengström och Erik Sandberg.

Relä är baserat i Stockholm.

Kontakt:
tydning@gmail.com

Besök gärna oss på Facebook och Instagram