Brott, frigörelse och musikalisk modernism – Mats Dahllöv

Ich fühle Luft von anderem Planeten - Stefan George Det är till dessa ord som tonerna fullständigt lämnar denna jord – och dess tonala gravitationscentrum – i ett av musikhistoriens mest radikala brott. Det är en sopran som ovanligt nog får ta plats jämte stråkarna i Arnold Schönbergs andra stråkkvartett från 1909, när den atonala … Continue reading Brott, frigörelse och musikalisk modernism – Mats Dahllöv