in- och utgångar – Cecilia Luzon, Hanna Stjernfeldt, Filip Lindberg

Ur Tydningen nr. 23/24: i n u t i ––––––––– inuti in–ut–i; en kontinuerlig rörelse: in bryter ut, ut situeras i, i tar vid där det slutar, börjar om och fortsätter? ett ord som talar med paradoxens röst (med korsade stämband) vecklar ut och in sig själv mot sig själv i samma rörelse, i samma … Continue reading in- och utgångar – Cecilia Luzon, Hanna Stjernfeldt, Filip Lindberg

Inledning nr. 21/22 – Cecilia Luzon & Hanna Stjernfeldt

Översättning börjar i Intet. Det börjar i allt annat än ett intet, det börjar i materialitet och villkor som materia- liserar och villkorar översättningen. Det börjar i ett språksystem som ska finna sin motsvarighet i ett annat språksystem. Det börjar med att vi vill förstå varandra. Översättning börjar i överenskommelsen om att vi inte kan … Continue reading Inledning nr. 21/22 – Cecilia Luzon & Hanna Stjernfeldt