Flanerande i den fragmentariska modernismen – Ellinor Åslund

Att söka efter det fragmentariska ter sig för dagens postmoderna hjärna med nödvändighet just fragmentarisk. Ju fler pusselbitar som trillar in i ens medvetande desto komplexare tycks det bli, och man greppar efter knutarna i denna spindelväv för att skönja mönstret. Det fragmentariska minnet, språket, människan, världen. För min del började detta sökande hos Gertrude … Continue reading Flanerande i den fragmentariska modernismen – Ellinor Åslund