Språklig Reparation – Erik Poulsen

Kritik Jeg sover i hjertet af et samfund Jonas Reppel Forlaget BLARP, 31 s.   Susan Sontag har skrivit att bra konstkritik bör rikta fokus mot konstverkets form snarare än dess innehåll. Hon menade att kritiken – i synnerhet litteraturkritiken – ofta vandaliserar konstverk genom att underkasta innehållet en intellektuell analys; med hjälp av Marx … Continue reading Språklig Reparation – Erik Poulsen