FÖRFÖRSTÅELSEN – Filip Lindberg

Det psykoanalytiska perspektivet är dominerande i det litteraturvetenskapliga studiet av Lars Noréns författarskap – och det är inte så underligt – både Noréns lyrik och dramatik vittnar om en insikt i den psykoanalytiska erfarenheten. Medvetenheten uppdagas i dramatikens depraverade familjekonstellationer såväl som i författarens rutinmässiga tillvaro. I En dramatikers dagbok (2008) uppstår exempel­vis en konflikt … Continue reading FÖRFÖRSTÅELSEN – Filip Lindberg