Om Tydningen

Tydningen är en litteraturtidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande, prövande och experimentella praktiker inom tidskriftsformatets ramar.

Redaktionen är baserad i Stockholm och utkommer med 4 nummer om året. 

Kontakt:
tydning@gmail.com

Är du intresserad av att prenumerera? För privatpersoner kostar en ettårs-prenumeration på Tydningen 200kr inklusive frakt. Klicka här för att komma vidare till vårt prenumerationsformulär.

Besök gärna oss på Facebook och Instagram


© Tydningen och de medverkandeRedaktion: 

Filip Lindberg (ansvarig utgivare)
Cecilia Luzon
Erik Sandberg
Sara Wengström

Grafisk form:
Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

Redaktionsråd:
Jennifer Hayashida
Ditte Holm Bro
Balsam Karam
Samuel Richter
Adam Westman


Planerade nummer 2021: 

Årets första nummer – Tydningen nr. 39: Fabriken – produceras i samarbete med den oberoende forskningsgruppen Agentur. Förutom att vara det trettionionde numret av Tydningen utgör publikationen även den femte titeln i Agenturs publikationsserie Folkfronternas estetik och har sin utgångspunkt i Simone Weils Fabriksdagbok som hon skrev 1934–35, under sin tid som okvalificerad fabriksarbetare på fabrikerna Alsthom och Renault.

Årets andra nummer – Tydningen nr. 40: Ark – är ett poesinummer som består av två utvikbara tryckark, löst liggande i ett omslag. Numret följer de undersökningar som etablerats i de två montagebaserade poesinumren 31/32: Dysponera och 36: Leporello.

Årets sista nummer är planerat att inrikta sig på relationerna mellan poesi, montage och antifascism.

Om du har uppslag till texter, översättningar eller annat material som du tror kan passa Tydningen, kontakta oss gärna på: tydning@gmail.com

Vi i redaktionen läser allt inkommet material och återkommer så snart vi har möjlighet. Vi tar inte ansvar för obeställt material.