Home

Tydningen är en fristående litteraturtidskrift med redaktion i Stockholm. Tidskriften utkommer med två dubbelnummer om året.

En ettårs-prenumeration på tidskriften kostar 150kr inklusive frakt.

Besök gärna oss på Facebook, Twitter och Instagram.
Är du intresserad av att prenumerera? Kontakta oss via tydning@gmail.com

Vill du medverka i tydningen? Skicka ditt bidrag till tydning@gmail.com
Vi tar emot material på svenska, norska, danska och engelska.


© tydningen och de medverkande


Planerade nummer 2019

33/34: Arkiv 1


Planerade nummer 2020

35: Läsningar
36: Poesinummer (ännu ingen titel)
37/38: Arkiv 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s