Om Tydningen

Tydningen är en tidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande, prövande och experimentella praktiker inom tidskriftsformatets ramar.

Tydningen är baserad i Stockholm och utkommer med 4 nummer om året. 

Kontakt:
tydning@gmail.com

Är du intresserad av att prenumerera? För privatpersoner kostar en ettårs-prenumeration på Tydningen 200kr inklusive frakt. Klicka här för att komma vidare till vårt prenumerationsformulär.

Besök gärna oss på Facebook och Instagram


© Tydningen och de medverkandeRedaktion: 

Filip Lindberg (ansvarig utgivare)
Cecilia Luzon
Erik Sandberg
Sara Wengström

Grafisk form:
Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

Redaktionsråd:
Jennifer Hayashida
Ditte Holm Bro
Balsam Karam
Samuel Richter
Adam Westman


Kommande nummer: 

Årets första nummer av Tydningen behandlar den skotske poeten Ian Hamilton Finlay – med utgångspunkt i dennes hem, arbetsplats och konceptuella poesiträdgård Little Sparta. Den 20/8-2022 arrangerar vi en programdag om Finlay och Little Sparta på Carl Eldhs Ateljémuseum i Stockholm.

Årets andra nummer av Tydningen kommer att undersöka platser och praktiker kopplade till radioaktivitet, kärnkraft, kärnvapen och kärnavfall – främst utifrån en svensk kontext.

Om du har uppslag till egna texter, översättningar eller annat material som du tror kan passa tidskriftens kommande nummer, kontakta oss gärna på: tydning@gmail.com

Vi tar inte ansvar för obeställt material.