Om Tydningen

Tydningen är en litteraturtidskrift för poesi, teori, konst och kritik, med ett särskilt intresse för att skapa utrymmen för kritiska, utforskande, prövande och experimentella praktiker inom tidskriftsformatets ramar.

Tidskriften u
tkommer med 4 nummer om året. 

Kontakt:
tydning@gmail.com

Är du intresserad av att prenumerera? För privatpersoner i Sverige kostar en ettårs-prenumeration på tidskriften kostar 150kr inklusive frakt. Maila oss ditt namn, adress samt om du till starta din prenumeration med nuvarande eller kommande nummer.

Kontakta oss via tydning@gmail.com

Besök gärna oss på Facebook och Instagram


© Tydningen och de medverkandeRedaktion: 

Filip Lindberg (ansvarig utgivare)
Cecilia Luzon
Erik Sandberg
Sara Wengström

Grafisk form:
Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

Redaktionsråd:
Jennifer Hayashida
Ditte Holm Bro
Balsam Karam
Samuel Richter
Adam WestmanPlanerade nummer 2021

Årets första nummer produceras i samarbete med den oberoende forskningsgruppen Agentur. Numret är en del av serien Folkfronternas estetik och har sin utgångspunkt i Simone Weils ”Fabriksdagbok” som hon skrev 1934–35, under sin tid som arbetare på fabrikerna Alsthom och Renault. Årets andra nummer följer de undersökningar som etablerats i de två montagebaserade poesinumren 31/32: Dysponera och 36: Leporello. Årets sista nummer är planerat att inrikta sig på relationerna mellan poesi, montage och (anti)fascism.

Om du har uppslag till texter eller material som du tror kan passa Tydningens arbete, kontakta oss på: tydning@gmail.com

Vi tar inte ansvar för obeställt material.