Home

Tydningen är en fristående litteraturtidskrift baserad i Stockholm. Tidskriften inriktar sig på poesi, kritik och teori och utkommer med 4 nummer om året. 

Kontakt:
tydning@gmail.com

Är du intresserad av att prenumerera? En ettårs-prenumeration på tidskriften kostar 150kr inklusive frakt. Kontakta oss via tydning@gmail.com

Besök gärna oss på Facebook och Instagram


© tydningen och de medverkandeRedaktion: 

Cecilia Luzon
Filip Lindberg (ansvarig utgivare)
Erik Sandberg
Sara Wengström

Grafisk form:
Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

Redaktionsråd:
Ditte Holm Bro
Adam Westman
Samuel Richter
Balsam Karam
Jennifer HayashidaPlanerade nummer 2020

nr. 35: Läsningar
nr. 36: Leporello
nr. 37/38: Arkiv 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s