Utgivning

Area av Peter Thörneby
Relä, 2022
ISBN 978-91-987152-1-7
67 sidor (115 x 185 mm)

Area artikuleras rumsliga kategorier som ”staden”, ”samhället” och ”den provisoriska riksdagens foajé” i en poesi som också tydligt aktiverar bokens egen arkitektur. Sedan Thörnebys förra bok Corian (OEI editör, 2017) kom ut har Areas dikter successivt publicerats i olika tidskrifter och mikroböcker. Nu sätts de samman i en volym, ”en modell av någonting i monumentalformat / en fullskalekonstruktion i egen rätt”.

Peter Thörneby är poet, översättare, förläggare och en av redaktörerna för Chateaux. Han är verksam i Stockholm.