Inledning – Sara Wengström & Erik Sandberg

10.jpg

Bild: © Fran Norton

Ur Tydningen nr. 29/30 vardagens veck.


Om vi tar ordet rötter på allvar och osäkrar det på samma gång,[1] ger det oss en riktning.

Cecilia Luzon skriver i det här numret att påtvingas frågor om ens “egentliga” rötter eller tillhörighet är en våldshandling, precis som det är ett våld att rycka upp eller riva någons hemhörighet. Samtidigt är rötter ett ord vi inte kommer ifrån, utan vi tvingas förhålla oss till den våldsamma bild det framkallar. Genom en språklig förskjutning från rot till riktning kan dess inverkan omförhandlas och dess potentialitet utforskas.[2]

I Hiromi Itōs Vildgræs vid flodlejet skrivs flodbäddens gräsrötter in i flygplatsernas och tullarnas rum, i den kroppsliga, temporala och geografiska erfarenheten av migrationen. En upprepad ankomst som aldrig tar slut. I den ständiga rörelsen fram och tillbaka, mellan två språk och två ekosystem, förskjuts gränsen och gräsets mening. Översättningens inneboende riktning – från arekusa till vildgræs – aktualiserar denna förflyttning likväl som en längtan efter kroppslig, oåterkallelig förankring.

Vad är förutsättningarna för våra rörelser och riktningar?

Elizabeth Grosz skriver om en förskjutning i vardagens rum och tid:

Rummets implosion i tid, avståndets förvandling till hastighet, kommunikationens ögonblicklighet, arbetsrummets kollaps i hemdatorsystemet, kommer helt klart att ha stora effekter såväl på stadens invånares kroppar, speciellt med avseende på ras och sexualitet, som på stadens form och struktur.[3]

Även om en formulering som ”hemdatorsystemet” ter sig ålderdomlig idag så sätter Grosz fingret på något högst aktuellt. Om arbetsrummet eller kontoret, den fasta arbetsplatsen, kollapsade i och med hemdatorns inträde blev utfallet att arbetet följde med in i hemmet. I och med introduceringen av trådlös kommunikation och molntjänster har det offentliga rummet kommit att sammansmälta med arbetsrummet och en ny privilegierad klass av teknik-nomader har trätt fram. Nu kan och förväntas arbetet utföras överallt vilket i sin tur leder till att definitionerna av hem kontra offentlighet bryts ned. Det offentliga rummet privatiseras genom både ägandet och brukandet av det, en utveckling som öppnar möjligheter för vissa och stänger dem för andra. Grosz nämner ras och sexualitet som två faktorer som avgör ett subjekts ställning till utvecklingen, men även klass bör tas hänsyn till. Staden strömlinjeformas efter de som har råd att välja en rotlös livsstil utan hänsyn till de som tvingats till det. Hemlösas och migranters bosättningar rivs och människorna hänvisas till härbärgen som inte finns och deras liv tappas bort i kapitalismens byråkrati. I och med distansens död, eller ”avståndets förvandling till hastighet”, upplevs inte geografisk distans som en barriär – utan hela världen blir den globaliserade världsmedborgarens vardagsrum. Förutsatt att du har tillgång till flygets bekvämligheter och inte tvingas korsa medelhavet i gummiflotte eller fotvandra över hela Europa i jakt på uppehåll som inte ges. Geografin utgör en fysisk tröskel som bara vissa har möjlighet att ignorera, men rummet ordnas även efter vissa osynliga barriärer. Din rörelsefrihet bestäms utifrån vilket rörelseekonomiskt kapital du besitter – vare sig det är monetärt eller relaterat till kön, ras/etnicitet eller kultur.

Allt detta förskjuter vad ett hem innebär och kanske framförallt vad avsaknaden av ett hem innebär. I det här numret av tydningen har vi intresserat oss för dessa förskjutningar, på vilka sätt poetiska och språkliga grepp omfattar och verkställer dessa ord och geografier. Rörelsemönster vecklar ut sig, arkitekturer ritas upp och ritas om.


[1] Se s. 29 i detta nummer.

[2] Se s. 29.

[3] Elizabeth Grosz, ”Kroppar-städer” i Arkitekturteorier: Skriftserien Kairos Nr 5., Sven-Olov Wallenstein (övers.), Raster, Stockholm, 1999, s. 209.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s