Nu hittar ni det första numret för 2020 av Tydningen till beställning här hos oss och i dagarna finns det hos samtliga av våra återförsäljare, nr. 35: Läsningar.

Stöd gärna vårt arbete genom att teckna en prenumeration. En ettårs-prenumeration på Tydningen kostar 150kr (ink. porto) och inkluderar fyra nummer.   

_____________

nr. 35 började formas i mötet med öppningsraderna i Georges Didi-Hubermans Näver

Jag lade tre små näverbitar på ett pappersark. Jag såg. Jag såg och tänkte att seendet kanske skulle hjälpa mig att läsa någonting som aldrig skrevs. Jag såg de tre små näverbitarna som tre bokstäver från en skrift som föregår alla alfabet. […] Jag märkte att jag spontant hade placerat dem på det vita papperet i samma riktning som mitt skriftspråk löper: varje ”bokstav” börjar till vänster, där jag borrade in mina naglar i trädstammen för att slita loss nävern. Sedan breder de sig ut sig mot höger, som en olycksbringande ström, en avbruten stig: denna streckade utbredning, denna nävervävnad som alltför tidigt slitits loss. 

Att ett nummer med titeln “Läsningar” i sig kom ur en läsning är inte speciellt förvånande. Men vad som uppdagades var det sätt varvid Didi-Huberman föresätter sig att “läsa någonting som aldrig skrevs”, vilket i hans fall innebär att bokstavligen slita loss saker ur sitt sammanhang och placera dem på ett pappersark. Allt för att göra föremålen “läsbara”.  Denna handling, som syftar på att göra någonting som aldrig skrevs läsbart – vilket inte är detsamma som att förklara eller förenkla det – har varit ledande i utformandet av detta nummer. Vår ambition har, å ena sidan, varit att fortsätta utveckla de kritiska, poetiska och performativa läsningar som arbetats fram i Tydningen sedan nr. 21/22 och, å andra sidan, låta denna nya impuls från Didi-Huberman verka omskapande för arbetet. Genom att uppmana de medverkande att läsa varierande objekt – bokpublikationer, föremål, fenomen, omgivningar och platser – med förhoppning om att den läsande ska få möjlighet att utforska särskilda modus, format och former i relation till vad som läses. Vi har valt att betrakta läsningen som ett utvidgat fält. Det är en bred utgångspunkt, men som gör det möjligt att söka sig bortom de kritiska former som den dominerande kulturen producerar. Och även om vi – oundvikligen – är en del av denna produktion, vill vi ta tillfället i akt och försöka påvisa hur andra kritiska läsningar kan låta sig göras.

_____________

Innehåll:

Lina Selander – Lenin´s Lamp Glows in the Peasant´s Hut 
Fredrik Nyberg – Reva eller vara
Christina Ouzounidis – Ur Kung mor och tokfransarna / Pjäs under arbete efter Rosos skador av Jenny Tunedal
Cecilia Luzon – Vit mans börda
Sara Wengström – Om Språkspill av Veronica Forrest-Thomson
Beata Berggren – Om Råd till en ung poet av Claes Tellvid
Claes Tellvid – Om Exposé poet av Beata Berggren
Balsam Karam – Läsning av Sovande rävar i rubiner av Salim Barakat
Filip Lindberg – R1, Kungliga Tekniska högskolan (1954–1970)
Found Review (Karl Lydén, ed., Nina Canell & Robin Watkins): Miscellaneous (Crisis and Critique); Hopscotch Reading Room; OEI #86/87: Publishing practices, Publishing poetics
Erik Sandberg & Filip Lindberg – Efterord

Formgivning: Fält (Jesper Canell & Daniel Flodin)