Röstens poetik
– ett samtal mellan Athena Farrokhzad och Christina Ouzounidis

Litteraturtidskriften Tydningen bjuder in till ett författarsamtal mellan Athena Farrokhzad och Christina Ouzounidis. Temat för kvällen är repliken i relation till dess rumsliga och kroppsliga situering – ett samtal som kommer röra sig kring subjektivitet, replik, makt, kropp- och rumsligheter i dramatik och poesi.

Var: Uppsala stadsteater
När: torsdag 23 mars, klockan 18:30–20:00
Fri entré

Varmt välkomna!
––––––––––––––––––––

Athena Farrokhzad är poet, översättare och litteraturkritiker. Hon har bland annat utgivit diktverket Vitsvit (2013) där våld, makt och migration genomsyrar dialogen mellan en uppsättning av röster. Tillsammans med den rumänska poeten Svetlana Cârstean har hon också skrivit Trado (2016), ett diktverk som utforskar översättningens villkor.

Christina Ouzounidis är dramatiker, regissör och författare. Hennes dramer finns samlade i volymen Lögner (2013). Hon har också utgivit Tvivel. Replikernas poetik (2016) som är hennes doktorsavhandling i dramatik, och som tematiserar talandets kroppslighet och tvivlets insisteranden på upprepning och omförhandling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s